คณะวิทย์ ม.อ. ร่วมกับ เอคเซนเชอร์ โซลูชั่นส์ จัดอบรม “Cloud Security & Zero Trust”

คณะวิทย์ ม.อ. ร่วมกับ เอคเซนเชอร์ โซลูชั่นส์ จัดอบรม “Cloud Security & Zero Trust”
แหล่งข่าว:

RELATED STORIES