คณะวิทย์ ม.อ. ร่วมกับ เอคเซนเชอร์ โซลูชั่นส์ จัดอบรม “Cloud Security & Zero Trust” มุ่งพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

คณะวิทย์ ม.อ. ร่วมกับ เอคเซนเชอร์ โซลูชั่นส์ จัดอบรม “Cloud Security & Zero Trust” มุ่งพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
แหล่งข่าว:

RELATED STORIES