ขอเชิญร่วมอบรม Bioinformatics Workshop EP.4 Bacterial Genome Analysis

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย อาจารย์ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ Bioinformatics Workshop EP.4 Bacterial Genome Analysis วันที่ 19 มิถุนายน 2567 ห้อง BSc 0203 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

โดย รศ.ดร.พลสิทธิ์ สถาผลเดชา สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ที่นั่ง ตั้งเเต่วันนี้ถึงวนที่ 12 มิถุนายน 2567 อบรมเสร็จรับ Certificate

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES