ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการนานาชาติ International Symposium on Natural Product Innovation & Commercialization (NPIC 2024)

SHARE
TWEEET
EMAIL

สมาคม ASNP: Thai Chapter ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ International Symposium on Natural Product Innovation & Commercialization (NPIC 2024) ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2567 ณ ซีซี รีสอร์ต หาดปากบารา จังหวัดสตูล

จัดโดย The Asian Society of Natural Products (ASNP) Thai Chapter และ Center of Antimicrobial Biomaterial Innovation-Southeast Asia (CABI-SEA), Prince of Songkla University ภายใต้ หัวข้อ “Natural Product Innovation: from Basic Research to Commercialization” Deadline submission: 15 สิงหาคม 2567

สอบถามเพิ่มเติม: ศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุต้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หมายเลขโทรศัพท์: 074-289-491 E-mail: npic2024@asnp.asia, cabisea.psu@gmail.com

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES