ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ ‘การวางแผนทางการเงิน การลงทุน และภัยกลโกง’

SHARE
TWEEET
EMAIL

มาเเล้วสำหรับการอบรมทางการเงินฟรี !!! คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เปิดรับสมัครอบรม ในหัวข้อ “การวางแผนทางการเงิน การลงทุน และภัยกลโกง” ภายใต้หลักสูตร non degree หลักสูตร 322-N01 คณิตศาสตร์เพื่อความมั่งคั่ง การลงทุนแบบเน้นคุณค่า

ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 18.00 – 21.00 น. ณ ห้อง L1 คณะวิทยาศาสตร์ ผู้เข้าร่วมอบรมรมจะได้ Certificate และนักศึกษาจะได้ชั่วโมงกิจกรรม 3 ชั่วโมง ด้านสมรรถนะ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณณัฐวุฒิ ศรีทวีป โทร 074-288057 ในวันเเละเวลาราชการ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES