คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดงานเชิดชูเกียรติบุคลากร งานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2567

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายนที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดงานเพื่อเชิดชูเกียรติคณาจารย์ บุคลากรที่สร้างชื่อเสียงและได้รับรางวัลทั้งในระดับประเทศ ต่างประเทศ และบุคลากรที่ได้เลื่อนตำแหน่งในงานวันวิทย์ภาคภูมิ ประจำปี 2567 โดยได้รับเกียรติจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ ร่วมเป็นประธานในพิธีพร้อม รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและวิทยาศาสตร์สุขภาพ รองศาสตราจารย์ ดร. อุราพร วงศ์วัชรานนท์

สำหรับในปีนี้มีบุคลากรที่ได้รับรางวัลกว่า 100 รางวัล พร้อมทั้งในงานยังมีเสวนาพิเศษเรื่อง Learning & Sharing from our Sci. Idol โดยได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย ผศ.ดร.อิทธิพล จีระพันธ์ุ และ ผศ.ดร.อภิชัย พลชัย ซึ่งได้รับความสนใจและส่งต่อเเรงบันดาลใจดี ๆ ได้เป็นอย่างมาก คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ต้องขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทุกท่าน ซึ่งสามารถติดตามเทปบันทึกการจัดกิจกรรมย้อนหลังได้ที่ PSUSci Channel

ชมย้อนหลัง

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES