ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำหรับทดสอบวัสดุประเภทโลหะ เซรามิกส์ พอลิเมอร์และวัสดุผสม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตั้งแต่วันที่
14/06/2024
จนถึง
14/07/2024
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

คุณอาจกำลังมองหา