ศิษย์เก่าวิดยา ม.อ ร่วมงาน PSU Science Night 2024: วิดยาเรืองรอง กันจำนวนมาก พร้อมร่วมร้องเพลงวิดยาสงขลากันอย่างอบอุ่น

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายนที่ผ่านมา ตัวแทนศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์รุ่นที่ 39 ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดกิจกรรม PSU Science Night 2024: วิดยาเรืองรอง ณ หอประชุมกองพลทหารม้าที่ 2 (สนามเป้า) กรุงเทพมหานครฯ โดยได้รับเกียรติจาก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. คุณสันติ ศรีวุฒิชาญ หรือพี่แมนเดอร์ Sci.18

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับที่ดีจากพี่ ๆ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ตั้งแต่รุ่นแรก ๆ ถึงบัณฑิตเพิ่งจบใหม่ ซึ่งกิจกรรมได้มีการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปี 2567 พร้อมเสวนาความภาคภูมิใจในลูกวิดยา ม.อ. พร้อมทั้งมีการเปิดกลุ่ม facebook เพื่อที่จะรวมตัวกันของศิษย์เก่าฯ เพื่อประชาสัมพันธ์งานและกิจกรรมต่าง ๆ โดยให้พี่ ๆ ที่ประสบความสำเร็จได้มีส่วนร่วม ในกลุ่ม Vidya PSU Marketplace ตลาดวิดยา ม.อ. https://www.facebook.com/groups/971802750922918/ เพื่อให้ศิษย์เก่าได้ทำความรู้จักเพิ่มเติมกันด้วย และจะนำรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมมาสื่อสารให้พวกเราทราบเพิ่มเติมในการทำงานร่วมกันกับพี่ ๆ ศิษย์เก่าต่อไป

โดยบรรยากาศโดยรวมเป็นไปด้วยความอบอุ่น ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารของศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ที่ https://www.sci.psu.ac.th/alumni ทางคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ต้องขอขอบพระคุณพี่ ๆ ที่ให้ความสำคัญกับกิจกรรมทำให้เห็นถึงความสามัคคี ซึ่งจะมีกิจกรรมดี ๆ เกิดขึ้นตลอดทั้งปีอย่างแน่นอน

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES