ต้อนรับน้องใหม่ บานบุรีช่อที่ 56 ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2567

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567) ณ ห้อง L1 ศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ พร้อมทีมบริหาร ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 กว่า 900 คน

โดยได้ให้โอวาทและกำลังใจนักศึกษาใหม่ พร้อมชี้แจงเกี่ยวกับงานพัฒนานักศึกษา ผศ.ดร.กรกช วิจิตรสงวน เจ็ดวรรณะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และชี้แจงเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนและการวางแผนการเรียน ผศ.ดร.กิติพล นวลทอง และงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พร้อมพี่ๆ สโมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประจำปี 2567 ซึ่งได้รับความอบอุ่นอย่างมากจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง โดยกิจกรรมปฐมนิเทศจะจัดขึ้นอีกครั้งในวันที่ 18 มิถุนายน 2567

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES