คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เปิดบ้านต้อนรับคณะดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ม.เกษตรศาสตร์

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ ต้อนรับคณะดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชากว่า 70 คน ณ ห้อง วท.2 โดยแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ การดำเนินการบริหารหลักสูตรตามแนวทาง AUN-QA แนวทางการบริหารจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ แนวทางการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มงานวิชาการต่างๆ

ซึ่งได้ รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ พนิชยากุล รองคณบดีฝ่ายแผนและโครงสร้างพื้นฐาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพล นวลทอง รองคณบดีฝ่ายพันธกิจเพื่อสังคมและกิจการพิเศษ บรรยายพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานแผนและประกันคุณภาพ, งานสนับสนุนการวิจัย และ งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ร่วมให้ข้อมูลซึ่งบรรยากาศเป็นไปได้ด้วยดี ทั้งนี้ในอนาคตอาจจะมีการเเชร์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อพัฒนาองค์กรทั้ง 2 องค์กรต่อไป

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES