คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดเต็ม “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2567” 8-10 สิงหาคมนี้ อย่างยิ่งใหญ่

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดบ้านต้อนรับกิจกรรม “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2567” จัดเต็มกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ และการเปิดให้หน่วยงานภายนอกได้นำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาร่วมจัดแสดงกว่า 10 หน่วยงาน โดยในปีนี้ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดขึ้นในวันที่ 8-10 สิงหาคม 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งไฮไลท์ สำคัญยังเป็นการเรียนรู้ร่างกายมนุษย์ผ่านร่างอาจารย์ใหญ่ และกิจกรรมการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ที่น้อง ๆ สามารถเข้าร่วมสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ https://sciweek.sci.psu.ac.th/

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพล นวลทอง รองคณบดีฝ่ายพันธกิจเพื่อสังคมและกิจการพิเศษ ประธานการจัดกิจกรรมกล่าวว่า “เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติของทุกปี คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ของเราได้จัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปี ในปีนี้มาในธีมงาน เรียน-เล่น-งาน-อาชีพ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย รัชกาลที่ 4 และร่วมเฉลิมฉลองวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ อีกทั้งเป็นการสร้างความตระหนักและสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่สังคมไทย ปีนี้เราจัดเร็วขึ้นคือวันที่ 8-10 สิงหาคม 2567 ซึ่งจะตรงกับหลาย ๆ งานของคณะฯ เช่นงานตลาดนัดหลักสูตรที่มีหลายสถาบันมาประชาสัมพันธ์ รวมถึงงานเกษตรแห่งชาติที่นักเรียน หรือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมได้หลากหลาย ทั้งนี้ผู้ที่สนใจ จะมาเดี่ยว มาเป็นครอบครัว หรือมาเป็นหมู่คณะฯ ก็สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://sciweek.sci.psu.ac.th/ สำหรับผู้สนใจต้องการติดตามข่าวสาร “กิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2567” สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook : คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. หาดใหญ่

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES