สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 อย่างอบอุ่น

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคมที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้อง L1 ศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร (ตึกฟักทอง) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. หาดใหญ่ โดยได้รับเกียรติจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ ประธานในพิธี พร้อมคณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพียง

โดยนักศึกษาได้มีการนำพานที่ออกแบบในรูปแบบต่างๆ พร้อมความหมายมามอบให้กับคณาจารย์ อีกทั้งยังมีการผูกข้อมือเพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับนักศึกษา ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ทั้งนี้ ยังมีการมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี นักกิจกรรมดีเด่น รวมถึงสโมสรนักศึกษาและประธานชมรมต่างๆ ในปีการศึกษา 2566 อีกด้วย

ด้านศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ ได้กล่าวอวยพรให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมว่า “ตัวเองรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างมาก สำหรับกิจกรรมที่อบอุ่นครั้งนี้ อยากให้นักศึกษาจำกิจกรรมนี้ให้ดี ๆ เพราะแน่นอนว่า กิจกรรมสื่อให้เห็นว่านักศึกษาทุกคนนั้น มีคณาจารย์ที่คอยให้คำปรึกษา งานไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นประเพณีที่ดีงามที่ได้สืบสานกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ครูขอขอบใจแทนครูอาจารย์ทุกท่าน และขอยกย่องชมเชยในสิ่งที่ได้ปฏิบัติทำให้เกิดความสบายใจ ความเป็นสิริมงคล ทั้งนักศึกษาและครูอาจารย์ ขอให้ศิษย์ทุกคนมีความภาคภูมิใจในความเป็นวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่บ่มเพาะคนดีออกไปรับใช้สังคม ดังพระราชปณิธานของพระราชบิดา ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES