ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ PR500, PR516, วท.510 และ วท.518 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตั้งแต่วันที่
03/07/2024
จนถึง
03/08/2024
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

คุณอาจกำลังมองหา