ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อสไลด์เนื้อเยื่อของมนุษย์หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแบบถาวร จำนวน 50 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตั้งแต่วันที่
04/07/2024
จนถึง
04/08/2024
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

คุณอาจกำลังมองหา