ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องวัดการอัดและคายกระแสไฟฟ้าที่ความละเอียดสูงสำหรับวัสดุกักเก็บพลังงาน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตั้งแต่วันที่
04/07/2024
จนถึง
04/08/2024
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

คุณอาจกำลังมองหา