คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เปิดรับสมัครร้านค้า/ผู้ประกอบการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์รับสมัครร้านค้า/ผู้ประกอบการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 50 ร้านเพื่อให้บริการแก่นักเรียน/นักศึกษา/ครูอาจารย์/ผู้ปกครอง และผู้ใช้บริการ ทั่วไป จาก 14 จังหวัดภาคใต้ ตามเงื่อนไขและรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าประกอบกิจการ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครตามเอกสารแนบ หรือติดต่อขอรับใบสมัครด้วยตนเองที่ งานแผนและประกันคุณภาพ สำนักงานบริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันและเวลาราชการ โดยมีค่าสมัครร้านละ 50 บาท ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 074-288049 /288234

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES