คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

TCAS 1

Portfolio

1 พ.ย. 64
11 ก.พ. 65

TCAS 2

Quota

12 ก.พ.
9 พ.ค.

TCAS 3

Admission

2 พ.ค.
2 มิ.ย.

TCAS 4

รับตรง

25 พ.ค.
21 มิ.ย.