ชวนคิดกับคณะวิทยาศาสตร์
รายการที่จะนำข่าวคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาเล่าผ่าน 2 พิธีกร ทั้งสาระ ทั้งความสนุก ที่สำคัญยังมีข่าวประชาสัมพันธ์ที่จะให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้เข้าร่วมเช่นกัน

Subscribe to PSUSci Channel