พอดแคสต์ที่จะเล่าเรื่องราววิทยาศาสตร์
ที่ถกเถียงในปัจจุบัน มาหาคำตอบโดยนักวิทยาศาสตร์
เพื่อสังคมที่อุดมไปด้วยวิทยาศาสตร์

Subscribe to PSUSci Channel