พาดาวมาหาน้อง

ท่องโลกวิทยาศาสตร์

11 - 14 มีนาคม 2564
CentralFestival Hatyai

บรรยากาศงาน

พาดาวมาหาน้อง ท่องโลกวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Day 4 - ส่งต่อความประทับใจในงาน

Day 1 - ถ้ำจุลินทรีย์เรืองแสง

Day 2 - Play and Learn Science

Day 3 - Science Learning with Family

ภาพบรรยากาศ

พาดาวมาหาน้อง ท่องโลกวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

ชวนผู้ปกครองพาน้อง ๆ เที่ยวงาน “พาดาวมาหาน้อง ท่องโลกวิทยาศาสตร์” วันพฤหัสบดีที่ 11 ถึงวันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ หาดใหญ่ ฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

พื้นที่จัดกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พบกับการแสดง Science Show โดยพี่ ๆ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เข้าถ้ำจุลินทรีย์เรืองแสงที่ตื่นตาตื่นใจ การออกบูทเพื่อสร้างประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์แก่น้อง ๆ พร้อมลงมือปฎิบัติจริง อาทิ ส่องจุลินทรีย์เรืองแสง ศึกษาเนื้อเยื่อถาวร กิจกรรมทางด้านธรณีฟิสิกส์ สนุกกับผลิตภัณฑ์จากยางพารา พร้อมลงมือทำเจลล้างมือไร้แอลกอฮอล์ กิจกรรมการสกัด DNA อย่างง่ายจากผลไม้ พร้อมลงมือทำจานจากสับปะรดด้วยตัวเอง และกิจกรรมอื่น ๆ ภายใต้แนวคิด PSU Science “A PLAYGROUND FOR SCIENTISTS”

A PLAYGROUND FOR SCIENTISTS