นาย

จำรัส ณ สุวรรณ

ช่างเทคนิค
ชำนาญงานพิเศษ

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2531
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
ไทย

รางวัลที่ได้รับ

บุคลากรดีเด่นระดับต่างๆ

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Yordkayhun, S., & Nasuwan, J. (2012). A university-developed seismic source for shallow seismic surveys. Journal Of Applied Geophysics, 82(7), 110-118.