บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

อ.

ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2540
M.S. (วิทยาศาสตร์) JAMES COOK UNIVERSITY OF NORTH QUEENSLAND
สหรัฐอเมริกา
2534
วท.บ. (วิทยาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

นิเวศวิทยาทางทะเล

รางวัลที่ได้รับ

อาจารย์ดีเด่นด้านการบริการวิชาการ

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 12761400700
1
Zhang Z., Plathong S., Sun Y., Guo Z., Ma C., Jantharakhantee C., Tanboot L., 2022. An issue-oriented framework for Marine Spatial Planning—A case study of Koh Lan, Thailand. Regional Studies in Marine Science 53 (cited 0 times)
2
Plathong S., Plathong J., DEAN H.K., 2022. Two new species of Ancistrosyllis McIntosh, 1878 (Annelida: Pilargidae) from the Gulf of Thailand, Western Pacific. Zootaxa 5128(2): 195-210. (cited 0 times)
3
Plathong J., Plathong S., Salazar-Vallejo S.I., 2021. Three new species of Sternaspidae (Annelida: Sedentaria) from Thailand. Zootaxa 5081(3): 373-388. (cited 1 times)
4
Baird A.H., Guest J.R., Edwards A.J., Bauman A.G., Bouwmeester J., Mera H., Abrego D., Alvarez-Noriega M., Babcock R.C., Barbosa M.B., Bonito V., Burt J., Cabaitan P.C., Chang C.F., Chavanich S., Chen C.A., Chen C.J., Chen W.J., Chung F.C., Connolly S.R., Cumbo V.R., Dornelas M., Doropoulos C., Eyal G., Eyal-Shaham L., Fadli N., Figueiredo J., Flot J.F., Gan S.H., Gomez E., Graham E.M., Grinblat M., Gutiérrez-Isaza N., Harii S., Harrison P.L., Hatta M., Ho N.A.J., Hoarau G., Hoogenboom M., Howells E.J., Iguchi A., Isomura N., Jamodiong E.A., Jandang S., Keyse J., Kitanobo S., Kongjandtre N., Kuo C.Y., Ligson C., Lin C.H., Low J., Loya Y., Maboloc E.A., Madin J.S., Mezaki T., Min C., Morita M., Moya A., Neo S.H., Nitschke M.R., Nojima S., Nozawa Y., Piromvaragorn S., Plathong S., Puill-Stephan E., Quigley K., Ramirez-Portilla C., Ricardo G., Sakai K., Sampayo E., Shlesinger T., Sikim L., Simpson C., Sims C.A., Sinniger F., Spiji D.A., Tabalanza T., Tan C.H., Terraneo T.I., Torda G., True J., Tun K., Vicentuan K., Viyakarn V., Waheed Z., Ward S., Willis B., Woods R.M., Woolsey E.S., Yamamoto H.H., Yusuf S., 2021. An Indo-Pacific coral spawning database. Scientific Data 8(1) (cited 20 times)
5
Plathong J., Dean H.K., Plathong S., 2021. Four new species of Pilargidae (Annelida: Pilarginae) from the Gulf of Thailand. Zootaxa 5071(4): 537-562. (cited 1 times)
6
Zhang Z., Plathong S., Sun Y., Guo Z., Munnoy T., Ma L., Jantharakhantee C., Tanboot L., 2020. Analysis of the island tourism environment based on tourists' perception—A case study of Koh Lan, Thailand. Ocean and Coastal Management 197 (cited 13 times)
7
Plathong J., Plathong S., Capa M., 2020. Two new species of Sphaerodoridae (Annelida) from the Gulf of Thailand. Zootaxa 4790(1): 57-75. (cited 0 times)
8
Plathong J., Hernández-Alcántara P., Harris L., Plathong S., 2020. Description of two new species of paraonidae (Annelida) from the Gulf of Thailand, Western Pacific. ZooKeys 2020(951): 1-20. (cited 1 times)
9
Preedanon S., Phongpaichit S., Sakayaroj J., Rukachaisirikul V., Khamthong N., Trisuwan K., Plathong S., 2016. Antimicrobial activities of fungi derived from the gorgonian sea fan Annella sp. & their metabolites. Indian Journal of Geo-Marine Sciences 45(11): 1491-1498. (cited 4 times)
10
Lien Y.T., Keshavmurthy S., Nakano Y., Plathong S., Huang H., Hsu C.M., Fukami H., Yamashita Y., Hsieh H.J., Wang J.T., Chen C.A., 2013. Host genetics and symbiodinium D diversity in a stress-tolerant scleractinian coral, oulastrea crispata, in the west pacific. Marine Ecology Progress Series 473: 163-177. (cited 21 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Zhang, Z., Plathong, S., Sun, Y., Guo, Z., Ma, C., Jantharakhantee, C., & Tanboot, L. (2022). An issue-oriented framework for Marine Spatial Planning—A case study of Koh Lan, Thailand (SCIE). Regional Studies In Marine Science, 53, Article number 102458.
2
Plathong, J., Plathong, S., & Salazar-vallejo, S. (2021). Three new species of Sternaspidae (Annelida: Sedentaria) from Thailand (SCIE). Zootaxa, 5081(3), 373–388.
3
Plathong, J., K. Dean, H., & Plathong, S. (2021). Four new species of Pilargidae (Annelida: Pilarginae) from the Gulf of Thailand (SCIE). Zootaxa, 5071(4), 537–562.
4
Plathong, J., Plathong, S., & Capa, M. (2020). Two new species of Sphaerodoridae (Annelida) from the Gulf of Thailand (SCIE). Zootaxa, 4790(1), 057-075.
5
Zhang, Z., Plathong, S., Sun, Y., Guo, Z., Munnoy, T., Ma, L., Jantharakhantee, C., & Tanboot, L. (2020). Analysis of the island tourism environment based on tourists' perception—A case study of Koh Lan, Thailand (SCIE). Ocean & Coastal Management, 197, Article number 105326.
6
Plathong, J., Hernández-alcántara, P., Harris, L., & Plathong, S. (2020). Description of two new species of paraonidae (Annelida) from the Gulf of Thailand, Western Pacific. Zookeys, 2020(951), 1-20.
7
Preedanon, S., Phongpaichit, S., Sakayaroj, J., Rukachaisirikul, V., Khamthong, N., Trisuwan, K., & Plathong, S. (2016). Antimicrobial activities of fungi derived from the gorgonian sea fan Annella sp. & their metabolites. Indian Journal Of Geo-marine Sciences, 45(11), 1491-1498.
8
Lien, Y., Keshavmurthy, S., Nakano, Y., Plathong, S., Huang, ็., Hsu, C., Fukami, H., Yamashita, Y., Hsieh, H., Wang, J., & Chen, C. (2013). Host genetics and symbiodinium D diversity in a stress-tolerant scleractinian coral, oulastrea crispata, in the west pacific. Marine Ecology Progress Series, 473, 163-177.
9
Thongchankaew, U., Sukhumungoon, P., Mittraparp-arthorn, P., Srinitiwarawong, K., Plathong, S., & Vuddhakul, V. (2011). Diversity of Vibrio spp. at the Andaman Tarutao Island, Thailand . Asian Journal Of Biotechnology , 3(5), 530-539.
10
Chen, C., Dai, C., Plathong, S., Chiou, C., & Chen, C. (2008). The complete mitochondrial genomes of needle corals, Seriatopora spp. (Scleractinia: Pocilloporidae): An idiosyncratic atp8, duplicated trnW gene, and hypervariable regions used to determine species phylogenies and recently diverged populations. Molecular Phylogenetics And Evolution, 46(-), 19-33.
11
Lien, Y., Nakano, Y., Plathong, S., Fukami, H., Wang, J., & Chen, C. (2007). Occurrence of the putatively heat-tolerant Symbiodinium phylotype D in high-latitudinal outlying coral communities. Coral Reefs, 26(-), 35-44.
12
Plathong, S., Chanmethakul, T., Suwonno, W., Buaphet, P., Baird, A., Chen, C., & Soontornpitakkool, S. (2006). Daytime gamete release from the reef-building coral, Pavona sp., in the Gulf of Thailand. Coral Reefs, 25(1), 72.
13
Phongpaichit, S., Predanon, S., Rungjindamai, N., Sakayaroj, J., Benzies, C., Chuaypat, J., & Plathong, S. (2006). Aspergillosis of the gorgonian sea fan Annella sp. after the 2004 tsunami at Mu Ko Similan National Park, Andaman Sea, Thailand. Coral Reefs, 25(1), 296.