บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.

จิตตรียา ตันสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2555
Ph.D. (Chemistry) University of California, Santa Cruz
สหรัฐอเมริกา
2549
M.Sc. (Nanoscale Science and Technology) UNIVERSITY OF LEEDS
United Kingdom
2548
B.Sc. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

Organic Chemistry

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 9943772900
1
Decha N., Sirirak J., Sooksawat D., Phonchai A., Pornsuwan S., Tansakul C., 2023. An irreversible paper-based profluorescent nitroxide probe for the selective detection of ascorbic acid. RSC Advances 13(39): 27663-27671. (cited 0 times)
2
Saiprasert P., Tansakul C., Pikulngam A., Promphet P., Naorungroj S., Ratanasathien S., Aksornmuang J., Talungchit S., 2023. Novel hydrolytic resistant antibacterial monomers for dental resin adhesive. Journal of Dentistry 135 (cited 0 times)
3
Noitem R., Pongkorpsakol P., Changsen C., Sukpondma Y., Tansakul C., Rukachaisirikul V., Muanprasat C., 2022. Natural statin derivatives as potential therapy to reduce intestinal fluid loss in cholera. PLoS Neglected Tropical Diseases 16(12) (cited 0 times)
4
Kaewmalee J., Ontawong A., Duangjai A., Tansakul C., Rukachaisirikul V., Muanprasat C., Srimaroeng C., 2021. High-efficacy α,β-dehydromonacolin s improves hepatic steatosis and suppresses gluconeogenesis pathway in high-fat diet-induced obese rats. Pharmaceuticals 14(4) (cited 2 times)
5
Lethongkam S., Daengngam C., Tansakul C., Siri R., Chumpraman A., Phengmak M., Voravuthikunchai S.P., 2020. Prolonged inhibitory effects against planktonic growth, adherence, and biofilm formation of pathogens causing ventilator-associated pneumonia using a novel polyamide/silver nanoparticle composite-coated endotracheal tube. Biofouling 36(3): 292-307. (cited 13 times)
6
Thangprasert A., Tansakul C., Thuaksubun N., Meesane J., 2019. Mimicked hybrid hydrogel based on gelatin/PVA for tissue engineering in subchondral bone interface for osteoarthritis surgery. Materials and Design 183 (cited 91 times)
7
Chalothorn T., Rukachaisirikul V., Phongpaichit S., Pannara S., Tansakul C., 2019. Synthesis and antibacterial activity of emodin and its derivatives against methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Tetrahedron Letters 60(35) (cited 17 times)
8
Decha N., Talungchit S., Iawsipo P., Pikulngam A., Saiprasert P., Tansakul C., 2019. Synthesis and characterization of new hydrolytic-resistant dental resin adhesive monomer HMTAF. Designed Monomers and Polymers 22(1): 106-113. (cited 9 times)
9
Tansakul C., Rukachaisirikul V., Chalothorn T., Phongpaichit S., Sakayaroj J., 2017. Synthesis and cytotoxicity against KB and NCI-H187 cell lines of sporogen AO-1 analogues. Phytochemistry Letters 22: 128-132. (cited 0 times)
10

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Decha, N., Sirirak, J., Sooksawat, D., Phonchai, A., Pornsuwan, S., & Tansakul, C. (2023). An irreversible paper-based profluorescent nitroxide probe for the selective detection of ascorbic acid (SCIE). Rsc Advances, 13(39), 27663 - 27671.
2
Noitem, R., Pongkorpsakol, P., Changsen, C., Sukpondma, Y., Tansakul, C., Rukachaisirikul, V., & Muanprasat, C. (2022). Natural statin derivatives as potential therapy to reduce intestinal fluid loss in cholera (SCIE). Plos Neglected Tropical Diseases, 16(12), e0010989.
3
Kaewmalee, J., Ontawong, A., Duangjai, A., Tansakul, C., Rukachaisirikul, V., Muanprasat, C., & Srimaroeng, C. (2021). High-Efficacy alpha,beta-Dehydromonacolin S Improves Hepatic Steatosis and Suppresses Gluconeogenesis Pathway in High-Fat Diet-Induced Obese Rats (SCIE). Pharmaceuticals, 14(4), Article number 375.
4
Lethongkam, S., Daengngam, C., Tansakul, C., Siri, R., Chumpraman, A., Phengmak, M., & Voravuthikunchai, S. (2020). Prolonged inhibitory effects against planktonic growth, adherence, and biofilm formation of pathogens causing ventilator-associated pneumonia using a novel polyamide/silver nanoparticle composite-coated endotracheal tube (SCIE). Biofouling, 2020, Article No. 1759041 (1-16).
5
Thangprasert, A., Tansakul, C., Thuaksubun, N., & Meesane, J. (2019). Mimicked hybrid hydrogel based on gelatin/PVA for tissue engineering in subchondral bone interface for osteoarthritis surgery. Materials & Design, 183, Article number 108113.
6
Chalothorn, T., Rukachaisirikul, V., Phongpaichit, S., Pannara, S., & Tansakul, C. (2019). Synthesis and Antibacterial Activity of Emodin and Its Derivatives against Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus. Tetrahedron Letters, 60(35), Article number 151004.
7
Decha, N., Talungchit, S., Iawsipo, P., Pikulngam, A., Saiprasertb, P., & Tansakul, C. (2019). Synthesis and characterization of new hydrolytic-resistant dental resin adhesive monomer HMTAF. Designed Monomers And Polymers, 22(1), 106–113.
8
Tansakul, C., Rukachaisirikul, V., Chalothorn, T., Phongpaichit, S., & Sakayaroj, J. (2017). Synthesis and cytotoxicity against KB and NCI-H187 cell lines of sporogen AO-1 analogues. Phytochemistry Letters, 22, 128-132.
9
Tangprasert, A., Tansakul, C., Thuaksubun, N., & Meesane, J. (2017). Mimicked extracellular matrix of calcified soft tissue based on chitosan/gelatin/compounded calcium phosphate hydrogel to design ex vivo model for heterotopic ossification. Materials And Design, 134, 486-493.
10
Daengrot, C., Rukachaisirikul, V., Tansakul, C., Thongpanchang, T., Phongpaichit, S., Borwornwiriyapan, K., & Sakayaroj, J. (2015). Eremophilane sesquiterpenes and diphenyl thioethers from the soil fungus Penicillium copticola PSU-RSPG138. Journal Of Natural Products, 78(4), 615-622.
11
Bailey, C., Clary, J., Tansakul, C., Klabunde, L., Anderson, C., Joh, A., Lill, A., Peer, N., Braslau, R., & Singaram, B. (2015). Reduction of Weinreb amides to aldehydes under ambient conditions with magnesium borohydride reagents. Tetrahedron Letters, 56(5), 706-709.
12
Tansakul, C., Rukachaisirikul, V., Maha, A., Kongprapan, T., Phongpaichit, S., Towatana, N., Borwornwiriyapan, K., & Sakayaroj, J. (2014). A new phenalenone derivative from the soil fungus Penicillium herquei PSU-RSPG93. Natural Product Research, 28(20), 1718-1724.
13
Rukachaisirikul, V., Tansakul, C., Saithong, S., Pakawatchai, C., Isaka, M., & Suvannakad, R. (2005). Hirsutane sesquiterpenes from the fungus Lentinus connatus BCC 8996. Journal Of Natural Product, 68(11), 1674-1676.