บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.

พฤฒิ กาฬสุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2555
Ph.D. (Physics) UNIVERSITY OF BRISTOL
United Kingdom
2547
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

Physics

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 35173248700
1
Phumying S., Wongjom C., Pongophas E., Infahsaeng Y., Maiaugree W., Pattanakul R., Horprathum M., Chananonnawathorn C., Piyasin P., Pinitsoontorn S., Ramamoorthy H., Somphonsane R., Pijitrojana W., Ummartyotin S., Kalasuwan P., Wongjom P., 2024. Investigating the shunting effect in a Fe/Co ferromagnetic metal hybrid structure and its impact on the spin Seebeck effect. Physical Review B 109(10) (cited 0 times)
2
Pankeaw W., Kalasuwan P., Pengpan T., 2022. Entanglement of valence-bond-solid state models on topological surfaces. Results in Physics 39 (cited 0 times)
3
Chatthong B., Buranachai C., Kalasuwan P., Rakkapao S., Putson C., Soonthornthum B., Aukkaravittayapun S., 2022. The 16th SIAM PHYSICS CONGRESS (SPC2021). Journal of Physics: Conference Series 2145(1) (cited 0 times)
4
Srisamran P., Pewkhom P., Boonsit S., Kalasuwan P., van Dommelen P., Daengngam C., 2021. Resonant Raman random lasing from disorder-structured material pumped by nanosecond-pulsed laser. Journal of Physics: Conference Series 1719(1) (cited 2 times)
5
Thongrom S., Kalasuwan P., van Dommelen P., Daengngam C., 2021. Development of a cost-effective remote explosives detection system based on Raman spectroscopy. Journal of Physics: Conference Series 1719(1) (cited 5 times)
6
Boonsit S., Kalasuwan P., van Dommelen P., Daengngam C., 2021. Rapid material identification via low-resolution Raman spectroscopy and deep convolutional neural network. Journal of Physics: Conference Series 1719(1) (cited 8 times)
7
Laosiritaworn Y., Tepnual T., Kessaratikoon P., Sinsarp A., Chatthong B., Daengngam C., Putson C., Buranachai C., Wattanavatee K., Suewattana M., Kaewkao N., Limsakul P., Kalasuwan P., Yuma S., Noisagool S., Rakkapao S., Cheiwchanchamnangij T., Pengpan T., Jompol Y., 2021. Editorial materials. Journal of Physics: Conference Series 1719(1) (cited 0 times)
8
Pengphorm P., Nuchuay P., Boonrod N., Boonsit S., Srisamran P., Thongrom S., Pewkum P., Kalasuwan P., van Dommelen P., Daengngam C., 2021. Fabrication of 3D surface-enhanced Raman scattering (SERS) substrate via solid-state dewetting of sputtered gold on fumed silica surface. Journal of Physics: Conference Series 1719(1) (cited 3 times)
9
Pewkhom P., Suwanna S., Kalasuwan P., 2020. Alternative scheme of universal optical programmable multi-qubit gates for polarization qubits. Quantum Information Processing 19(7) (cited 2 times)
10
Tansuwannont T., Limkumnerd S., Suwanna S., Kalasuwan P., 2020. Quantum Phase Estimation Algorithm for Finding Polynomial Roots. Open Physics 17(1): 839-849. (cited 4 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Pankeaw, W., Kalasuwan, P., & Pengpan, T. (2022). Entanglement of valence-bond-solid state models on topological surfaces (SCIE). Results In Physics, 39, Article No.105704.
2
Phewkhom, P., Suwanna, S., & Kalasuwan, P. (2020). Alternative scheme of universal optical programmable multi-qubit gates for polarization qubits. Quantum Information Processing, 19, Article number: 209.
3
Tansuwannont, T., Limkumnerd, S., Suwanna, S., & Kalasuwan, P. (2020). Quantum Phase Estimation Algorithm for Finding Polynomial Roots. Open Physics, 17(1), 839-849.
4
van Dommelen, P., Daengngam, C., & Kalasuwan, P. (2018). THz emission of donor and acceptor doped GaAs/AlGaAs quantum well structures with inserted thin AlAs monolayer. Physica B: Condensed Matter, 534, 169-172.
5
Kesorn, A., Kalasuwan, P., Sinsarp, A., Sukkabot, W., & Suwanna, S. (2016). Effects of square electric field pulses with random fluctuation on state dynamics of InAs/GaAs double quantum dots. Integrated Ferroelectrics, 175(1), 220-235.
6
Zhou, X., Kalasuwan, P., Ralph, T., & O'brien, J. (2013). Calculating unknown eigenvalues with a quantum algorithm. Nature Photonics, 7(3), 223-228.