บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

Asst. Prof. Dr.

Helmut Josef Durrast

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2540
ฝึกอบรม (วิจัย) (Natural Science) University of Goettingen
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

Geophysics, Geology

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 7801444062
1
Ngansom W., Rodphothong D., Itthipoonthanakorn T., Niyomdecha S., Dürrast H., Intaratat W., Chanruang P., Saengkorakot C., Yongprawat M., 2024. Investigation of radiogeology and environmental geochemistry of quarry ponds in post-tin mining areas of Phuket Island, southern Thailand. Journal of Cleaner Production 451 (cited 0 times)
2
Fuchs S., Norden B., Neumann F., Kaul N., Tanaka A., Kukkonen I.T., Pascal C., Christiansen R., Gola G., Šafanda J., Espinoza-Ojeda O.M., Marzan I., Rybach L., Balkan-Pazvantoğlu E., Ramalho E.C., Dědeček P., Negrete-Aranda R., Balling N., Poort J., Wang Y., Jõeleht A., Rajver D., Gao X., Liu S., Harris R., Richards M., McLaren S., Chiozzi P., Nunn J., Madon M., Beardsmore G., Funnell R., Duerrast H., Jennings S., Elger K., Pauselli C., Verdoya M., 2023. Quality-assurance of heat-flow data: The new structure and evaluation scheme of the IHFC Global Heat Flow Database. Tectonophysics 863 (cited 5 times)
3
Saetang K., Duerrast H., 2023. A minimum 1-D velocity model of Northern Thailand. Journal of Seismology 27(3): 493-504. (cited 0 times)
4
Ngansom W., Rodphothong D., Itthipoonthanakorn T., Niyomdecha S., Dürrast H., Yongprawat M., 2023. Hydrogeological environments and radon activities of saline geothermal hot spring sites located along eastern and western coastlines of southern Thailand. Journal of Contaminant Hydrology 253 (cited 0 times)
6
Ngansom W., Rodphothong D., Duerrast H., 2022. Geothermometry in High-Temperature Reservoirs of the Geothermal Springs in Southern Thailand: Insights from Cations and Silica Geothermometers. ASEAN Journal of Scientific and Technological Reports 25(3): 1-8. (cited 0 times)
7
8
Nazaruddin D.A., Duerrast H., 2021. Intraplate earthquake occurrence and distribution in Peninsular Malaysia over the past 100 years. SN Applied Sciences 3(7) (cited 5 times)
9
Duerrast H., Pothaworn K., 2021. Heat and Flow Simulation of the Khlong Thom Hot Spring Geothermal System, Krabi, Southern Thailand. 4th Asia Pacific Meeting on Near Surface Geoscience and Engineering, NSGE 2021 (cited 0 times)
10
Duerrast H., Ngansom W., 2021. Small island groundwater exploration, Southern Thailand. 1st Conference on Hydrogeophysics: Contribution to Exploration and Management of Groundwater, Land-Use and Natural Hazards under a Changing Climate, Held at Near Surface Geoscience Conference and Exhibition 2021, NSG 2021 (cited 0 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Ngansom, W., Rodphothong, D., Itthipoonthanakorn, T., Niyomdecha, S., Josef Durrast, H., & Yongprawat, M. (2023). Hydrogeological environments and radon activities of saline geothermal hot spring sites located along eastern and western coastlines of southern Thailand (SCIE). Journal Of Contaminant Hydrology, 253, Article number 104105.
2
Klamthim, P., & Josef Durrast, H. (2022). Accepted-Geochemical signatures of hot springs in Southern Thailand. Aip Conference Proceedings, 00, 00.
3
Nazaruddin, D., & Josef Durrast, H. (2021). 2012 Earthquake Swarm in Phuket, Southern Thailand (SCIE). Chiang Mai Journal Of Science, 48(2), 648 - 663.
4
Nazaruddin, D., & Josef Durrast, H. (2021). Intraplate earthquake occurrence and distribution in Peninsular Malaysia over the past 100 years (ESCI). Sn Applied Sciences, 3(7), Article number 693.
5
Ngansom, W., Pirarai, K., & Josef Durrast, H. (2020). Geological setting and hydrogeothermal characteristics of the Kapong non-volcanic hot spring area in Southern Thailand. Geothermics, 85, Article No.101746.
6
Tan, L., Shen, C., Löwemark, L., Chawchai, S., Edwards, R., Cai, Y., Breitenbach, S., Cheng, H., Chou, Y., Josef Durrast, H., Partin, J., Cai, W., Chabangborn, A., Gao, Y., Kwiecien, O., Wu, C., Shi, Z., Hsu, H., & Wohlfarth, B. (2019). Rainfall variations in central Indo-Pacific over the past 2,700 y. Proceedings Of The National Academy Of Sciences Of The United States Of America, 116(35), 17201-17206.
7
Noppradit, P., Schmidt, C., Josef Durrast, H., & Zoller, L. (2019). Late quaternary evolution of songkhla coast, southern thailand, revealed by OSL dating. Chiang Mai Journal Of Science, 46(1), 152-164.
8
Ngansom, W., & Josef Durrast, H. (2019). Assessment and Ranking of Hot Springs sites Representing Geothermal Resources in Southern Thailand using Positive Attitude Factors. Chiang Mai Journal Of Science, 46(3), 592-608.
9
Saetang, K., Srisawat, W., & Josef Durrast, H. (2018). Crustal structures, geothermal sources and pathways beneath Northern Thailand revealed by local earthquake tomography. Chiang Mai Journal Of Science, 45(1), 565-575.
10
Klinmanee, P., & Josef Durrast, H. (2012). Geophysical logging for groundwater investigations in Southern Thailand. Songklanakarin J.sci.technol., 34(4), 433-444.
11
Bhongsuwan, T., Josef Durrast, H., & Pisapak, P. (2011). Result of alpha track detection of radon in soil gas in the Khlong Marui Fault Zone, Southern Thailand: A possible earthquake precursor. Sjst , 33(5), 609-616.
12
Pisapak, P., Josef Durrast, H., & Bhongsuwan, T. (2010). Soil-Gas Radon as a Possible Earthquake Precursor: A Case Study from the Khlong Marui Fault Zone, Southern Thailand. Kasetsart Journal: Natural Science, 44(6), 1079-1093.
13
Klinmanee, P., & Josef Durrast, H. (2010). Enhanced Groundwater Exploration through Geophysical Logging. Thai Journal Of Physics, 6(-), 58-62.
14
Srattakal, J., & Josef Durrast, H. (2010). High resolution seismic reflection and vertical electrical sounding for detailed characterization of coastal aquifer. Thai Journal Of Physis, -(-), 235-238.
15
Siegesmund, S., Grimm, W., Josef Durrast, H., & Ruedrich, J. (2010). Limestones in Germany used as buildings stones: an overview. Geological Society, London, Special Publications, 331(2), 37-59.
16
Setapong, N., Josef Durrast, H., & Lohawijarn, W. (2008). Magnitude analysis of aftershocks of the Mw9.3 Sumatra-Andaman Earthquake recorded at the temporary PSU Seismic Station in Phang nga, Thailand. Songklanakarin J. Sci. Technol., 30(2), 191-199.