รับชมย้อนหลัง

Science Inspiration Talk #2

เจาะลึกเทคโนโลยีเบื้องหลัง

Bitcoin

สกุลเงินดิจิทัลที่น่าจับตามองในปัจจุบัน
Exhibition Room (BSc)
January 29, 2021
13.30 - 15.30
Special Guest from IBM
Vice President for Indochina Expansion and Managing Director
Instructors
Host

รับชมย้อนหลัง

Science

Inspiration

Talk #1

Exhibition Room (BSc)
December 22, 2020
13.00 - 15.00